"A magyar fiúk között, mint igaz magyarok, vállvetve küzdöttek a szerbek és a hatalmas orosz ellen. A dicsőségben egyenlő részük van bajtársaikkal, és a legkiválóbb hősök között nem egy a magyar zsidó. Nem egyszer láttam saját szememmel a legrettenetesebb küz­delmek kétségbeesett tusáiban őket, és emelt lé­lekkel bámultam a közös vitézséget, melyben minden hazafi egybeolvadt, és egyaránt kivette részét, valláskülönbség nélkül. A zsidóság is meg­mutatta, hogy olyan jó hazafi és épp olyan vitéz katona, mint bárki más."

HABSBURG-LOTHARINGIAI JÓZSEF ÁGOST FŐHERCEG, TÁBORNAGY
pajzs

Lectoris salutemsonnenfeld

Hősök Heroes

Tanulmányok
Studies

Adattár
Database


Partnereink
Linkek
Links