Statisztikai adatok

Tábori rabbik a Magyar Királyi Honvédségben 1914-1918
Rabbis in the Royal Hungarian Army 1914-1918
FILE
Magyarhonos zsidó tábornokok és hivatásos törzstisztek a Monarchia közös hadseregében és a Magyar Királyi Honvédségben
Hungarian-born Generals and Officers in the K. u. K. Heer and the the Royal Hungarian Army
FILE
Dokumentumgyűjtemény

Pásztor Árpád: A tábori rabbi - Interjú dr. Lemberger Samu tábori rabbival
Arpad Pasztor: The Military Rabbi - interview with Rabbi dr. Samuel Lemberger
FILE
Rövidy Maxon Lajos ezredes levele az elhunyt Kellner László zászlós szüleinek
Letter from Colonel Lajos Maxon de Rövid to the parents of Cadet Laszlo Kellner
FILE
dr. Deutsch Ernő tábori rabbi levele Kellner László zászlós édesapjához
Letter from Rabbi dr. Erno Deutsch to the mourning father of Cadet Laszlo Kellner
FILE
dr. Kálmán Ödön tábori rabbi gyászbeszéde 1914 szeptemberében, Galíciában
Speech of Rabbi dr. Odon Kalman after a mourning ceremony held in September, 1914
FILE